• Teambuilding at HoCoc, VN

  • Ibis Saigon South

  • HongKong

  • Thailand - Pattaya

  • Service Centre in Singapore

  • Long Hai - Viet Nam

  • VTA - HoCoc

 Giá vàng           (ĐVT: tr.đ/lượng)

Loại Mua Bán
SBJ
(Nguồn:)

 Tỷ giá

USD
GBP
HKD
CHF
JPY
AUD
CAD
SGD
EUR
NZD
Bat Thái Lan
(Nguồn:)